OKAY

€8,50

pomodoro, mozzarella, gorgonzola, peperoni in agrodolce, melanzane